راهی بسوی سعادت «مواعظ وسفارشات رسول اکرم(ص) به علی (ع) واباذر»
48 بازدید
ناشر: انتشارات سبط اکبر (ع)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-7936-70-5
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گرداوری روایاتی است اخلاقی از پیامبر اکرم (ص) در قالب مواعظ ان حضرت به امام علی (ع) و ابوذر. در نوشتار حاضر نخست برخی از موعظه های پیامبر در زمینه های اخلاقی اجتماعی و اعتقادی مانند ضرورت پرهیز از دوستی دنیا کثرت یاد مرگ و معاد ترس از خدا کسب روزی حلال و اثار ان اهمیت انفاق ضرورت تواضع در برابر مردم زهد و ارزش ان حرمت کسب مال حرام و عواقب ان لزوم تبعیت از عترت پیامبر و داشتن حسن خلق با مردم و فواید دنیوی و اخروی ان بیان شده است. سپس سفارشات اخلاقی و عرفانی پیامبر اکرم به امیرالمومنین و ابوذر که در ان راه کسب سعادت دنیا و اخرت ترسیم شده است بیان گردیده است.